Wie ben ik?

joppie1.jpgOp deze pagina stel ik mijzelf aan u voor, zodat u een indruk krijgt wie ik ben.

Joppie Bakker (1948)
Ik deed in de jaren 60-70 van de vorige eeuw de opleiding Cultureel Werk aan de Sociale Academie en enkele jaren daarna de Voortgezette Opleiding afdeling Vormingswerk. Later behaalde ik mijn MO-A diploma Nederlands. Mijn loopbaan begon met werken in het Vormingswerk en het Buurt- en Clubhuiswerk, vooral tienerwerk en kinderwerk. Ik deed dat omdat ik graag met mensen wilde werken. Dat vond ik ook inderdaad heel erg leuk.

Maar gaandeweg kreeg ik behoefte aan een andere invulling van dat 'werken met mensen' en besloot ik Nederlands te gaan studeren. Daardoor kon ik  het werken met mensen combineren met lesgeven.
Dat deed ik eerst in het vormingswerk. Later gaf ik Nederlands bij een vooropleiding voor  mensen die  ziekenverzorger/ster wilden worden. Een geweldige tijd.

Sinds 1993 school ik mij als Gestalttherapeute: eerst de vierjarige joppie2.jpgopleiding aan de Nederlandse Stichting Gestalt en daarna het zogenaamde Klinisch Traject aan datzelfde opleidingsinstituut. Tevens volgde ik diverse bijscholingen: Psychopathologie & DSM IV en Vergelijkende Neuroseleer. Daarnaast school ik me verder bij door middel van supervisie, intervisie en het volgen van workshops en symposia. Naast mijn werk als Gestalttherapeute ben ik actief  als lid van de commissie voor ethisch vragen in de  European Association for Gestalt Therapy.

 

Gestalttherapie vind ik een prachtige manier van werken, waarmee ik samen met mijn cliënt kan onderzoeken hoe iemand zijn of haar werkelijkheid  beleeft. Als Gestalttherapeute concentreer ik me daarbij vooral op twee kerntaken: verhelderen en ondersteunen.
Verhelderen: niet alleen bezig zijn met hoe je moet handelen, met hoe je denkt dat anderen jou zien, of het goed of slecht is wat je doet en hoe je het anderen naar de zin kunt maken. Maar ook en vooral met je dilemma's, je ervaringen- kortom jouw werkelijkheid en hoe je die zichtbaar kan maken.
Ondersteunen: samenwerken om verdriet, verwarring en woede  draaglijk te maken.


Ik ben meer dan 20 jaar bezig met Gestalttherapie en heb sinds 15 jaar mijn eigen praktijk. Daarvoor heb ik lange tijd gewerkt in het welzijnswerk en het onderwijs.

Uit eigen ervaring ken ik ook andere therapeutische benaderingen zoals de psychoanalyse en de transactionele analyse. Ik heb veel ervaring opgedaan in verschillende werkvormen, met verschillende uitgangspunten. Een gedachte die mij daarbij heeft geleid is: onderzoek alles en behoud het goede. Ik denk zeker niet dat Gestalttherapie het antwoord is op alle vragen. Maar dagelijks maak ik mee dat het een levendige, directe en heel creatieve werkwijze is!