Kwaliteitswaarborgen voor Gestalttherapeuten


De "Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie" NVAGT
De NVAGT is op dit moment dè beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij organiseert professionele zaken als opleidings- en bijscholingseisen, waarbij de richtlijnen van de EAGT (zie hieronder) als criteria gehanteerd worden. Tevens heeft de NVAGT een beroepsethische commissie  en een klachtenprocedure.
Regelmatig worden er studiedagen georganiseerd en elke drie jaar is er een groot Gestaltcongres.

Voor Gestalttherapeuten is het niet verplicht zich bij de NVAGT te laten inschrijven. Voor u is het echter belangrijk erop te letten dat uw Gestalttherapeut wèl bij de NVAGT is aangesloten. Dit verzekert u van een Gestalttherapeut die aan duidelijke opleidings- en ervaringseisen voldoet, supervisie en intervisie volgt  en de door de NVAGT opgestelde beroepscode onderschrijft. Deze beroepscode ligt altijd bij een aangesloten Gestalttherapeut ter inzage. Vraag ernaar! De met de PGJB verbonden Gestalttherapeuten zijn altijd door de NVAGT erkend.
Voor meer informatie over deze kwaliteitswaarborgen kunt u terecht bij het secretariaat van de NVAGT.

Als u onder behandeling bent van een bij de NVAGT ingeschreven Gestalttherapeut kunt u in geval van meningsverschillen of andersoortige problemen, te allen tijde een beroep doen op de geschillencommissie en/of de ethische commissie. Dit is voor wat betreft een psychotherapeutische behandeling een belangrijke waarborg!
Ik adviseer u dan ook met klem te vragen naar opleiding en NVAGT-lidmaatschap van de Gestalttherapeut waarbij u in behandeling gaat!
De NVAGT kunt u met uw vragen bereiken via de hier weergegeven adresgegevens. Bijvoorbeeld met vragen over opleidings- & kwaliteitseisen van aangesloten Gestalttherapeuten en de ethische- en geschillencommissie, maar ook om zelf een bij de NVAGT aangesloten Gestalttherapeut te zoeken in uw woonplaats of regio.

Secretariaat NVAGT
Cruquiuskade 245
1018 AM† Amsterdam
Telefoon 020- 423 45  45
www.nvagt-gestalt.org
E-mail: [email protected]

De "European Association for Gestalt Therapy" EAGT
De "European Association for Gestalt Therapy" EAGT, voor wie de NVAGT in Nederland en Vlaanderen de nationale vertegenwoordiger is, beschikt ook over een website: www.eagt.org. Voor vragen omtrent† deze overkoepelende Europese organisatie van Gestalttherapeuten kunt u deze site bezoeken of contact opnemen met de officemanager, Marga Berends, [email protected]


Het "European Certificate for Psychotherapy" ECP
Door middel van het ECP wordt volgens de Europese wetgeving geprobeerd verschillende ëalternatieveí vormen van psychotherapie, waaronder Gestalttherapie, overeenkomstig de reguliere psychotherapieÎn vergoed te krijgen door ziektekostenverzekeraars. En met steeds meer succes!
Meer informatie over het "European Certifica