Een Gestalttherapie-opleiding volgen?

Op deze pagina informeer ik u kort over opleidingen tot Gestalttherapeut. Deze opleiding heeft mij een schat aan ervaring gegeven over mezelf en anderen, en bovendien is het de start geweest van een intensief omscholingstraject.  

Mijn criterium om bepaalde opleidingen hier te vermelden is of ze erkend worden door de European Association for Gestalt Therapy EAGT. Als dat zo is, worden ze ook erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie & Gestalttheorie NVAGT. De reden voor deze selectie is dat alleen EAGT-erkende opleidingen voldoen aan duidelijke  internationale kwaliteitseisen op het gebied.

De NVAGT, bereikbaar op [email protected], onderhandelt intensief met diverse instanties, waaronder ziektekostenverzekeraars, bijvoorbeeld met het oog op erkenning van Gestalttherapie als een te vergoeden vorm van psychotherapie. Dit is niet alleen belangrijk voor de status die Gestalttherapie nu heeft, maar zeker ook voor de toekomst.
Uiteraard ligt de keuze van de opleiding die u wellicht van plan bent te gaan starten aan de basis van deze erkenning die t.z.t. ook voor u belangrijk zal zijn!

Gevolg van de erkenning door de EAGT voor u als eventueel toekomstige cursist is dat u over een gedegen vooropleiding dient te beschikken wilt u toegelaten worden tot de hieronder genoemde Gestalttherapie-opleidingen. Voor al deze opleidingen geldt namelijk als toelatingseis het behaald hebben van een doctoraal- of HBO diploma in een sociale- of geesteswetenschap. Sommige opleidingen stellen daarbij als voorwaarde het voor een bepaald aantal uren in Gestalttherapie geweest zijn en/of het deelnemen aan een selectieweekend. Ik verwijs hiervoor naar de websites van de opleidingsinstituten.


Ten eerste de Nederlandse Stichting Gestalt te Amsterdam.  [email protected].

Zuid-Nederland en België:  Multi-di-Mens, met een Gestalttherapie-opleiding die grotendeels in Hoeven (tussen Breda en Roosendaal) wordt gegeven. e -mail [email protected]

 In Kortrijk, eveneens in België, bevindt zich het Instituut voor Communicatie. Ook daar is het mogelijk een 4-jarige, volledig EAGT-erkende opleiding tot Gestalttherapeut