Literatuur over Gestalttherapie

.
Het meeste literatuur over Gestalttherapie is Engelstalig, maar er is ook een aantal goed leesbare boeken in de Nederlandse taal verschenen.

 

Nederlandstalige literatuur

 • Lambrechts, G. 'De gestalttherapie, tussen toen en straks' Uitgeverij Epo, Berchem, 2001, hernieuwde uitgave 2003.
 • Harm Siemens 'De praktijk van de Gestalttherpeut', uitgegeven in eigen beheer. Contact: NSG tel. 62 00 667
 • Praag, D. van 'Gestalttherapie, veld en existentie' Uitgeverij Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen, 1998

 

Engelstalige literatuur

Hèt -zeer moeilijk leesbare!- handboek der Gestalttherapie is zonder twijfel:

 • Perls, F. , Hefferline, R. & Goodman, P. 'Gestalt Therapy, excitement and growth in the human personality' The Gestalt Journal Press, 1951(recent herdrukt) *

 

Enkele zeer aan te bevelen en relatief makkelijk leesbare boeken:

 • Kepner, J.I.
  'Healing Tasks, psychotherapy with adult survivors of childhood abuse'
  Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1995
 •  Kepner, J.I.
  'Body Process, a Gestalt approach to working with the body in psychotherapy'
  Gestalt Institute of Cleveland Press, 1999 
 • Latner, J.
  'The Gestalt Therapy Book'
  The Gestalt Journal Press, 1986 *
 • Perls, F.S.
  'Gestalt Therapy Verbatim'
  The Gestalt Journal Press, 1992 *
 • Polster, E. & M.
  'Gestalt Therapy Integrated, contours of theory & practice'
  Vintage Books, New York, 1974 *
 • Yontef, G.M.
  'Awareness, dialogue & process, essays on Gestalt Therapy'
  The Gestalt Journal Press, 1993 * 
 • Wollants, G.
  Gestalttherapy, therapy of the situation,
  FMS, Turnhout.
 • Zinker, J. C.
  'Creative Process in Gestalt Therapy'
  Vintage Books, New York, 1978 *
 • Zinker, J.C.
  'In search of good form, Gestalt Therapy with couples and families'
  Gestalt Institute of Cleveland Press, 1998 *

* = over het algemeen uit standaardvoorraad leverbaar bij The American Book Center

Tijdschriften

Drie Gestalttijdschriften verdienen hier de aandacht: een Nederlands- en twee Engelstalige.

 • 'Voorgrond, verschint enkele keren per jaar en is inbegrepen bij het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVAGT.
 •  'The Gestalt Journal' wordt gezien als een van 's werelds meest toonaangevende Gestalttijdschriften. Het kost $48 per jaar voor twee edities. U kunt zich abonneren door een e-mail te sturen aan het redactie-adres: [email protected].  
 • In 1997 werd 'The Gestalt Review' opgericht, vanuit het Gestalt International Study Center in Wellfleet, Cape Cod, USA. Een abonnement (2 edities) kost $50 per jaar, verzendkosten inbegrepen. Informatie vindt u op www.gestaltreview.com en op www.gisc.org.

 

Waar vind ik boeken over Gestalttherapie?

Boeken over Gestalttherapie zijn niet altijd even makkelijk te krijgen, zeker niet als u buiten Amsterdam woont. Wel zijn Gestaltpublicaties bij elke boekwinkel te bestellen. Gaat het om Engelstalige boeken, houdt u dan rekening met een lange levertijd!

Verreweg de beste zaak voor (Engelstalige) Gestaltliteratuur is The American Book Center in Amsterdam (Spui, Amsterdam, telefoon 020-6255537) en Den Haag (Lange Poten 23, 2511 CM Den Haag, telefoon 070-3642742).
Ik ken alleen de vestiging in Amsterdam en die heeft vrijwel altijd een goede sortering van de standaard-Gestaltpublicaties op voorraad.
The American Book Center heeft een website: www.abc.nl voor bestellingen en informatie.
E-mail: [email protected] (Amsterdam) en [email protected] (Den Haag).
Ook in België zit een vestiging: Dieststestraat 115, 3000 Leuven, telefoon +32-16292247,
e-mail [email protected].

Ook de bekende Amsterdamse boekhandel Scheltema heeft een mooie verzameling (veelal Nederlandstalige) Gestaltliteratuur in de winkel, en wel op de 6e etage, afdeling Psychotherapie.
Adres: Koningsplein 20, 1017 BB Amsterdam. Telefoon 020-5231411.
Website: www.scheltema.nl, e-mail [email protected].

Verder is het mogelijk om Engelstalige publicaties te bestellen via internet: dit is gemakkelijk, veilig en de levertijd is vaak aanmerkelijk korter dan via de boekwinkel (sommige moeilijk leverbare titels daargelaten). Er zijn nogal wat verschillende internetboekwinkels en ik ken ze niet allemaal. Daarom noem ik er een paar waar ik goede ervaringen mee heb en nodig ik u uit om zelf met behulp van de internet-zoekprogramma's op onderzoek uit te gaan.

Een internetboekwinkel met een uitstekende en snelle service is www.proxis.nl. Ook bij andere internetboekwinkels kunt u het proberen. Houdt u voor wat betreft Amerikaanse winkels als bijvoorbeeld www.amazon.com rekening met een dermate hoog bedrag aan verzendkosten, dat de aanvankelijk aantrekkelijk ogende prijs er uiteindelijk heel anders uit komt te zien!! Ook bij tweedehands-internetboekwinkels kunt u het proberen. Mij werd bijvoorbeeld www.antiqbook.nl aangeraden.

Verschillende Amerikaanse Gestaltinstituten hebben een eigen on-line bookshop. De belangrijkste zijn www.gestalt.org en www.gestaltcleveland.org. Ook hier geldt: de prijzen lijken aantrekkelijk, maar hoedt u voor de verzendkosten! Rendabel wordt het pas als u meerdere titels tegelijk bestelt.

De website www.gestalt.org is zeker de moeite van af & toe een bezoekje waard. Er zijn diverse artikelen en lezingen gratis te downloaden, er worden workshops en symposia gepresenteerd en u kunt zich abonneren op de gratis "News & Notes" nieuwsbrief met Gestaltnieuws uit de hele wereld. Op de website leest u hoe u dit moet doen.