Met welke hulpvragen kunt u terecht bij een Gestalttherapeut?

Op deze pagina wil ik iets schrijven over de vragen waarmee mensen in therapie komen. Meestal hebben mijn cliënten bepaalde klachten of ze voelen onvrede over hun leven. Zo ontstaat het eerste type vragen. Maar ook zijn er cliënten die de vurige wens koesteren om zichzelf beter te leren kennen. Ze hebben geen in het oog springende problemen, maar zoeken een gesprekspartner voor hun zoektocht naar zichzelf.

vragen.jpg

Concrete klachten en/of thema's

Dat kan een concreet thema of probleem zijn waarmee u reeds enige tijd- soms al heel lang- bezig bent.  Het is iets waar u last van heeft en waardoor u zich vaak niet goed voelt. En op een gegeven moment bent u zo ver dat u hulp wilt vragen. Veel mensen vinden dat een bewijs van zwakte- ik vind het een bewijs van kracht.

Ook kan het zijn dat iemand al korter of langer elders in behandeling is en op een gegeven moment specifiek wordt doorverwezen naar een Gestalttherapeut. Het analytische deel van de hulpvraag (dat wil zeggen het onderzoeken van de oorsprong ervan) is dan 'voldoende' aan bod geweest. Met een Gestalttherapeut kunt u nu verder kijken naar hoe de klacht uw leven nu beïnvloedt.

Voorbeelden:
Gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid en angst
Faalangst in werk en/of studie
Klachten die te maken hebben met een verleden van misbruik
Problemen omtrent seksueel functioneren.
Hechtingsproblemen
Moeite met intimiteit
Problemen door de confrontatie met chronische ziekte
Depressieve, sombere gevoelens
Gevoelens van vermoeidheid en/of burn out
Problemen met studie of werk.

Op ontdekkingsreis naar uzelf

Misschien heeft u geen klachten, maar wel bepaalde vragen over uzelf en uw leven. Er kunnen perioden zijn waarin deze vragen op de voorgrond raken. Vragen naar de zin van het leven, van uw leven. Ook kan er ergens op de achtergrond iets knagen. Maar misschien ook bent u gewoon nieuwsgierig naar uzelf.
Deze nieuwsgierigheid naar uzelf kan een reden zijn waarom u contact zoekt met een Gestalttherapeut. Niet zozeer om analytisch in het verleden te gaan 'graven', maar meer om  samen te kijken naar de  (levens)vragen die u heeft.

Tenslotte:

Waar het mij op deze pagina om gaat is te laten zien dat mensen niet alleen in therapie gaan omwille van een 'probleem'. Of omdat het 'slecht' met ze gaat. Al kan dit natuurlijk een heel duidelijke en belangrijke reden zijn om voor welke therapievorm dan ook te kiezen.
U kunt wel degelijk in therapie gaan omdat u al langere tijd het gevoel heeft dat u bijvoorbeeld niet helemaal uit uw leven haalt wat u zou willen,terwijl u tegelijkertijd vindt dat het best goed met u gaat.

In alle gevallen is naar mijn mening therapie een investering in uzelf.