Gestalttherapie en vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Sinds begin 2006 is het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering opgeheven, zoals u hebt gemerkt. Iedere Nederlandse staatsburger is voortaan verzekerd in een basisverzekering met of zonder allerlei aanvullende pakketten.

Voor wat betreft wel of geen vergoeding van uw Gestalttherapeutische gesprekken, is er niet zoveel veranderd met de voorgaande situatie. Het hangt namelijk nog steeds van uw ziektekostenverzekeraar -en van uw aanvullende polissen- af, of u voor vergoeding in aanmerking komt. U zult begrijpen dat het voor de PGJB ondoenlijk is om dit voor alle verzekeraars en alle polissen uit te zoeken, maar het goede nieuws is dat er steeds meer verzekeraars zijn die Gestalttherapie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Een voorwaarde daarvoor is bijna altijd dat de betrokken therapeut lid is van de NVAGT

Wat te doen?

Ik adviseer u uw (aanvullende) polisvoorwaarden goed door te lezen en zo nodig contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar, om te vragen of en op welke voorwaarden uw Gestalttherapie vergoed wordt.

U kunt aan uw Gestalttherapeut -of bij de NVAGT- een informatiebrochure vragen en die opsturen naar uw verzekeraar. In deze brochure "Gestalttherapie, bestemd voor verwijzers en verzekeraars", wordt in het kort iets verteld over Gestalttherapie, over de NVAGT en haar streven naar kwaliteit en professionalisering, haar certificeringskamer en haar ethische commissie.

Bij onduidelijkheid omtrent wel of geen vergoeding, wordt vanuit de NVAGT op dit moment geadviseerd deze brochure, waarop tevens naam en (praktijk)adres van uw Gestalttherapeut duidelijk vermeld staan, samen met uw kwitantie op te sturen naar uw verzekering en hun reactie verder af te wachten.

De NVAGT is zoals gezegd actief bezig meer helderheid te krijgen, en kan u  helpen door het geven van informatie, mocht uw verzekering daarom vragen. Uiteraard kan uw verzekering altijd contact opnemen met de therapeut waarmee u gesprekken voert, of met de NVAGT.